Logo
Banner

Đột phá phát triển nguồn nhân lực

(HG) - Là chủ đề buổi tọa đàm được Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên kênh HGTV và các hạ tầng internet của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

Dự tọa đàm, ngoài các diễn giả là ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ; GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; còn có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…

Ông Trần Văn Huyến (thứ 3 từ trái qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao hoa cho các diễn giả. Ảnh: GIA NGUYỄN

Toàn tỉnh hiện có 391.394 người trong độ tuổi lao động đang làm việc, chiếm 53,85% dân số. Cơ cấu lao động các khu vực I - II - III trong nền kinh tế qua các năm 2004, 2015 và 2020 lần lượt là 79,1% - 5,9% - 15%; 60,45% - 12,38% - 27,17% và 44,3% - 22% - 33,7%. Đến năm 2020, lao động qua đào tạo là 239.494 người, chiếm 61,19% tổng số lao động. Trình độ nguồn nhân lực trong cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập từng bước được nâng lên. Toàn tỉnh có 11 tiến sĩ và 60 chuyên khoa II; 582 thạc sĩ và 305 chuyên khoa I; 13.205 người có trình độ đại học; 3.560 người có trình độ cao đẳng, trung cấp. Hệ thống ngành giáo dục và đào tạo gồm 323 cơ sở giáo dục công lập; đến cuối năm 2020, tổng số viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh là 8.646 người.

Tuy nhiên, tỉnh nhận diện rõ, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển, quy mô và chất lượng dịch vụ còn thấp. Vì vậy, tại tọa đàm, với nhiều góc nhìn đa dạng và toàn diện, các diễn giả đã đánh giá khách quan thực trạng nguồn nhân lực, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân để Hậu Giang thực hiện việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực một cách khoa học hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời, tập trung làm rõ các vấn đề quan trọng trong định hướng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh cả khu vực công và khu vực tư. Trong đó có việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án với nhiều nội dung đổi mới có tính đột phá, tạo nền tảng quan trọng về thể chế cho quá trình phát triển bền vững của tỉnh.

Trọng tâm là Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhất là trong bối cảnh Hậu Giang hướng đến xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao cho doanh nghiệp, đáp ứng được 4 trụ cột phát triển kinh tế mà tỉnh đề ra trong thời gian tới. Từ đó, các diễn giả còn tập trung phân tích các vấn đề cốt yếu về “tầm nhìn xa” trong quy hoạch, đào tạo cán bộ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý.

Mặt khác, nhấn mạnh đến các giải pháp đánh giá cán bộ, cách chọn và giữ chân người tài cũng như khẳng định tầm quan trọng của các chính sách thu hút, chế độ đãi ngộ nhân tài; những giải pháp tổng thể và phù hợp để cải thiện nguồn nhân lực thông qua chiến lược dự báo, cải thiện chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn, nhu cầu thị trường… Qua đó, các nghị quyết, chương trình, đề án về phát triển nguồn nhân lực đã được bổ sung thêm giải pháp khoa học và góc nhìn mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, có sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Với nhiều góc nhìn đa dạng và toàn diện của các diễn giả đã cho thấy những chủ trương đúng đắn, sáng tạo cũng là luận cứ khoa học cần thiết sẽ tạo nền móng vững chắc để Hậu Giang có thể vận dụng vào việc đột phá trong phát triển nguồn nhân lực để sớm vươn lên trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nguồn: Báo Hậu Giang -Tin,ảnh: GIA NGUYỄN

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp