Logo
Banner

Sơ đồ tổ chức

Chủ tịch Hiệp hội:
     Ông: Nguyễn Thái Bình
     Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang
     Điện thoại: 0949 31 7777
 
Phó chủ tịch Hiệp hội:
     Ông: Phạm Tiến Hoài
     Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV CBNS Tiến Thịnh
     Điện thoại: 0907 664 678 
 
     Ông: Mai Văn Huy
     Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu
     Điện thoại: 0901 248 666
 
     Ông: Phạm Quang Vinh
     Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ
     Điện thoại: 0939 791 015 
 
Thư ký Hiệp hội:
     Ông: Nguyễn Chí Tâm
     Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV CBNS Tiến Thịnh
     Điện thoại: 0778 148 668
 

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp