Logo
Banner

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & sứ mệnh

Hiệp hội đặc biệt chú trọng các hoạt động nâng cao năng lực của Doanh nhân và doanh nghiệp.

Với tầm nhìn và sứ mệnh ”kết nối doanh nghiệp Hậu Giang với thế giới(Connecting Hau Giang Business to the world) là một bước trưởng thành trong tư duy và văn hóa hành động.

Với mong muốn là đầu mối để kết nối các doanh nghiệp Hậu Giang với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế của Hậu Giang trên trường quốc tế.

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp