Logo
Banner

Hồ sơ gia nhập

Kính chào Quý Công ty!
Hiệp hội kính gởi Quý Công ty hồ sơ gia nhập hội viên đính ở bên dưới:
 Hồ sơ gia nhập hội viên gồm có:
5. Thư ngỏ                               
                                 7.Phiếu ý kiến doanh nghiệp
 
Hiệp hội Doanh nghiệp Hậu Giang (HGBA) kính chúc quý Công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp