Logo
Banner

Thông báo về việc lấy ý kiến của Quý Doanh nghiệp để chuẩn bị đối thoại Doanh nghiệp quý II/2019

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
TỈNH HẬU GIANG

 Số: 02/TB-HHDN/2019

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hậu Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v lấy ý kiến của Quý Doanh nghiệp để chuẩn bị
buổi đối thoại Doanh nghiệp Quý II/2019
 
Kính gửi: QUÝ DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KINH TẾ
 

      Căn cứ theo Quyết định 31/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang;

     Căn cứ theo thông báo số 1727/TB-VP.UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc giao nhiệm vụ đối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang;

      Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang hoạt động với mục đích phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền địa phương và cộng đồng Doanh nghiệp; Là đại diện cho tâm tư, nguyện vọng và tiếng nói của cộng đồng Doanh nghiệp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong hoạt động của Quý đơn vị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang sẽ là đầu mối để tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết những khó khăn - vướng mắc của Quý đơn vị và trình Lãnh đạo tỉnh giải quyết trong các kỳ họp.

      Để công tác chuẩn bị của buổi đối thoại Doanh nghiệp quý II/2019 được chu đáo (dự kiến được tổ chức vào ngày 24/7/2019), nay Hiệp hội Doanh nghiệp gửi đến Quý Doanh nghiệp Phiếu ý kiến. Quý Doanh nghiệp ghi thông tin Doanh nghiệp, những thuận lợi – khó khăn của Quý Doanh nghiệp và gửi về để Hiệp hội tổng hợp và báo cáo để Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh giải đáp, xử lý, tìm cách tháo gỡ những vướng mắc – khó khăn của Quý Doanh nghiệp trong buổi đối thoại nhằm tạo điều kiện tốt nhất để Quý Doanh nghiệp hoạt động.

Mẫu phiếu ý kiến được gửi kèm theo thông báo này hoặc Quý Doanh nghiệp có thể tải về tại www.hgba.vn hoặc tải về tại đây.

Phiếu ý kiến kiến của Quý Doanh nghiệp sẽ được gửi về văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang trước ngày 22/7/2019 theo:

  1. Địa chỉ E-mail thuky@hgba.vn
  2. Hoặc theo đường bưu điện gửi về: Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang , số 09 đường Điện Biên Phủ, P.5, TP. Vị Thanh (Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang).
 
 

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp