Logo
Banner

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(HG) - Đây là một trong những giải pháp quan trọng mà tỉnh Hậu Giang đã xác định để thu hút nguồn lực cho đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp phát triển. Vì vậy, trong định hướng tới đây tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, xây dựng, quy định trình tự, thủ tục và nhất là cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế,... công khai hóa các quy trình và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho thuê đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, kết nối với các tổ chức tín dụng, hỗ trợ xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, tiến đến áp dụng thực hiện mô hình dịch vụ hành chính công để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Hậu Giang luôn tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư đến với tỉnh.

Tạo môi trường đầu tư minh bạch, nhất là chính sách về đất đai, quy hoạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, đồng hành cùng với nhà đầu tư từng bước tìm kiếm ý tưởng, khởi sự và xây dựng dự án. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, như: giao thông, đường sông dẫn vào cảng, cầu cảng, thiết bị bóc dỡ, kho bãi, hạ tầng thông tin truyền thông, năng lượng, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển biến nhận thức và tạo hình ảnh mới về phong cách phục vụ doanh nghiệp, thông qua các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhanh chóng kịp thời, bảo vệ lợi ích chính đáng cho nhà đầu tư bằng những cam kết cụ thể của chính quyền địa phương, để nhà đầu tư yên tâm khi bỏ vốn ra đầu tư, sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hậu Giang...

Nguồn: baohaugiang -Tin, ảnh: H.TÂM

 

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp