Logo
Banner

Ban Thường trực

 1/ Ông: Phạm Tiến Hoài
     Chức vụ tại hiệp hội: Chủ tịch Hiệp hội
     Chức vụ tại đơn vị: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tiến Thịnh
     Điện thoại: 0907 664 678 
 
 2/ Bà: Lê Thùy Trang
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội
     Chức vụ tại đơn vị: Giám Đốc Công ty TNHH thương mại và đào tạo Quốc tế Dewon
     Điện thoại: 0919234255 
 
 3/ Ông: Võ Thanh Phong
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội
     Chức vụ tại đơn vị: Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ hàng hải Hậu Giang
     Điện thoại: 0903905172
 
 4/ Ông: Chu Văn An
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội
     Chức vụ tại đơn vị: Tổng Giám Đốc Công ty CP thủy sản Minh Phú - Hậu Giang
     Điện thoại: 0901010360
 
 5/ Ông: Võ Minh Duy
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội
     Chức vụ tại đơn vị: Phó Giám Đốc Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang
     Điện thoại: 0817393999
 
 6/ Ông: Chung Wai Fu
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội
     Chức vụ đơn vị: Tổng Giám Đốc Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam
     Điện thoại: 
 
 7/ Ông: Di Zi Jun
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội
     Chức vụ tại đơn vị: Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Sunpro Steel
     Điện thoại: 
 
 8/ Ông: Nguyễn Chí Tâm
     Chức vụ tại hiệp hội: Tổng thư ký Hiệp hội
     Chức vụ tại đơn vị: Giám Đốc Công ty TNHH MTV TMDV Nguyễn Gia
     Điện thoại: 0778 148 668
 
 9/ Ông: Nguyễn Hoàng Luân
     Chức vụ tại hiệp hội: Trưởng Ban kiểm tra Hiệp hội
     Chức vụ tại đơn vị: Giám Đốc Công ty CP phân bón Quốc tế Âu Việt
     Điện thoại: 0918636666
 

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp