Logo
Banner

Phân công nhiệm vụ Ban Thường trực

Phụ trách chung:   
     Ông: Phạm Tiến Hoài
     Chức vụ tại hiệp hội: Chủ tịch Hiệp hội
     Chức vụ tại đơn vị: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tiến Thịnh
     Điện thoại: 0907 664 678 
 
Phụ trách Ban đối nội, truyền thông, đào tạo và tư vấn pháp luật:
     Ông: Võ Thanh Phong
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội - Trưởng ban
     Chức vụ tại đơn vị: Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ hàng hải Hậu Giang
     Điện thoại: 0903905172
 
     Ông: Chu Văn An
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội - Phó ban
     Chức vụ tại đơn vị: Tổng Giám Đốc Công ty CP thủy sản Minh Phú - Hậu Giang
     Điện thoại: 0901010360
 
    Ông: Võ Minh Duy
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội - Phó ban
     Chức vụ tại đơn vị: Phó Giám Đốc Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang
     Điện thoại: 0817393999
 
Phụ trách Ban thị trường trong và ngoài nước
     Bà: Lê Thùy Trang
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội - Trưởng ban
     Chức vụ tại đơn vị: Giám Đốc Công ty TNHH thương mại và đào tạo Quốc tế Dewon
     Điện thoại: 0919234255 
 
     Ông: Chung Wai Fu
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội - Phó ban
     Chức vụ đơn vị: Tổng Giám Đốc Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam
     Điện thoại: 
 
     Ông: Di Zi Jun
     Chức vụ tại hiệp hội: Phó Chủ tịch Hiệp hội - Phó ban
     Chức vụ tại đơn vị: Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Sunpro Steel
     Điện thoại: 
 
Phụ trách Ban thi đua - Khen thưởng và phát triển Hội viên:
     Ông: Nguyễn Chí Tâm
     Chức vụ tại hiệp hội: Tổng thư ký Hiệp hội - Trưởng ban
     Chức vụ tại đơn vị: Giám Đốc Công ty TNHH MTV TMDV Nguyễn Gia
     Điện thoại: 0778 148 668
 
Phụ trách kiểm tra, kiểm soát nội bộ: 
     Ông: Nguyễn Hoàng Luân
     Chức vụ tại hiệp hội: Trưởng Ban kiểm tra Hiệp hội
     Chức vụ tại đơn vị: Giám Đốc Công ty CP phân bón Quốc tế Âu Việt
     Điện thoại: 0918636666

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp