Logo
Banner

Điểm tin

CÙNG UỐNG CÀ PHÊ ĐỂ LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Tại tỉnh Hậu Giang, mô hình “Cà phê doanh nhân” đã ra đời mấy năm trước và được Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan duy trì hàng tháng. Đây là nơi gặp gỡ, chia sẻ để chính quyền, cơ quan quản lý, sở, ngành chuyên môn và doanh nghiệp hiểu nhau hơn, xử lý công việc nhanh, tốt hơn. Đây cũng là cách mà tỉnh hiện thực hóa phương châm hoạt động “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”.
Xem thêm

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp