Logo
Banner

Các tin khác

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14

Ngày 12/06/2017, Quốc hội đã thông qua Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14. Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018.
Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009.

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp