Logo
Banner

Đặt lịch nộp hồ sơ đối với thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên app Hậu Giang

(HG) - Theo UBND tỉnh, hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các bộ phận một cửa các cấp ở khu vực có cấp độ dịch 3 và 4 chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc qua đường bưu chính công ích. Tuy nhiên, đối với một số thủ tục người dân cần phải đến bộ phận một cửa để được giải quyết trực tiếp. Để đảm bảo vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả vừa giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh triển khai mở rộng chức năng Đặt lịch nộp hồ sơ đối với thủ tục hành chính (TTHC) thuộc Sở Giao thông Vận tải quản lý, được cung cấp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trên ứng dụng di động Hậu Giang từ ngày 6-1-2022. Hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai chức năng lịch nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên ứng dụng di động Hậu Giang.

Người dân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải qua app Hậu Giang.

Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân có đăng ký lịch trên ứng dụng di động Hậu Giang. Trường hợp tổ chức, cá nhân không có điện thoại thông minh để đăng ký lịch trên ứng dụng thì có thể nhờ người thân đăng ký hoặc gọi điện thoại qua số 0293.3554567 để được hỗ trợ.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với các tổ chức, cá nhân có đăng ký lịch trên ứng dụng di động Hậu Giang để đảm bảo không tập trung đông người và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời, chủ động thông tin, tuyên truyền thời điểm bắt đầu triển khai để người dân biết thực hiện.

Nguồn: Báo Hậu Giang-Tin, ảnh: KỲ ANH

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp