Logo
Banner

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 08 tháng 8 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND thực hiện quyết định số 417/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 
Dowload kế hoạch KH số 153
 

Các tin khác

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14

Ngày 12/06/2017, Quốc hội đã thông qua Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14. Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018.
Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009.

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp