Logo
Banner

Nhanh chóng hoàn chỉnh kế hoạch khắc phục hạn chế các chỉ số cạnh tranh của tỉnh

(HG) - Sáng ngày 18-9, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về triển khai Kế hoạch khắc phục hạn chế các chỉ số cạnh tranh của tỉnh. Cùng dự hội nghị, có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh năm 2021 đạt 86,77/100 điểm, đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố cả nước và đứng thứ 4/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tăng 1 bậc so với năm 2020 nhưng 14 nội dung chưa đạt điểm tối đa như về xây dựng sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính đạt 1,5/2 điểm; công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đạt 0,5/0,75 điểm. Đối với Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 đạt 84,64%, xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và thứ 12/13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long, tăng 2 bậc so với năm 2020; tuy nhiên có 4/5 tiêu chí giảm điểm so với năm 2020.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Trong khi đó, Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 của tỉnh đạt 42,16/80 điểm, giảm 1,61 điểm (có 5/8 tiêu chí giảm điểm) và xếp 33/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 3/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong nhóm trung bình cao, tương đương giảm 6 bậc so cả nước và tăng 2 bậc so với đồng bằng sông Cửu Long. Riêng Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 đạt 63,80/100 điểm, đứng vị trí thứ 38/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 1 bậc so với năm 2020), đứng vị trí thứ 9/13 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long (giảm 2 bậc so với năm 2020), xếp nhóm hạng trung bình; tuy tăng 0,69 điểm so với năm 2020, tăng hạng so với cả nước nhưng giảm hạng so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và có 5/10 tiêu chí giảm điểm.

Trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua, kế hoạch khắc phục của UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp nâng cao trách nhiệm trong việc cải thiện các chỉ số cạnh tranh của tỉnh năm 2021. Theo đó, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương phải thể hiện rõ quyết tâm cải cách hành chính; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chung của tỉnh về cải thiện nâng cao năng lực cạnh tranh; từng tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm trong năm 2021 phải gắn với giải pháp khắc phục cụ thể, xác định rõ ràng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành.

UBND tỉnh cũng sẽ quy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch khắc phục hạn chế các chỉ số cạnh tranh của tỉnh. Qua đó, nhằm tập trung cải thiện kết quả các chỉ số cạnh tranh trong năm 2022 theo hướng nâng cao điểm số cũng như duy trì, phát huy kết quả thứ hạng PCI và PAR INDEX; chuyển đổi tư duy từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”; lấy người dân và doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm phục vụ. Đồng thời, xem việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp hoạt động là trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và Tổ giúp việc nhanh chóng cập nhật, bổ sung các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh kế hoạch làm cơ sở triển khai, thực hiện cho tốt. Muốn vậy, trước hết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, việc thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số cạnh tranh của tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết và tích cực tham gia thực hiện, góp ý. Các sở, ngành, địa phương cần quan tâm xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để sớm tổ chức triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao, cố gắng cải thiện các chỉ số tốt hơn năm rồi.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị liên quan rà soát các thủ tục mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, cái nào cần đưa và không cần đưa, thủ tục nào làm được hoặc làm không được để thống nhất và có báo cáo đúng thực chất hơn; quan tâm hướng dẫn việc thanh toán trực tuyến để mọi người cùng làm; các thủ tục hành chính phải cập nhật đầy đủ trên cổng, trang thông tin điện tử nhằm minh bạch hóa trong thực hiện. Chủ tịch UBND cấp xã lưu ý phân công cán bộ phụ trách bộ phận một cửa đảm bảo vị trí việc làm, trình độ chuyên môn theo quy định cũng như cố gắng cân đối nguồn ngân sách đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ tại đơn vị... 

Nguồn: baohaugiang - Tin: GIA NGUYỄN

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp