Logo
Banner

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh đạt 3.500 doanh nghiệp có kê khai thuế, tạo ra giá trị

(HGO) - Sáng ngày 29-9, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị sơ kết Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và khoảng 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành chủ động tuyên truyền, tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và thu hút nhà đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; khuyến khích chuyển đổi mô hình hoạt động của hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đạt mục tiêu về số lượng doanh nghiệp trong những năm sắp tới, Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh được ban hành từ tháng 7-2020, mục tiêu dự kiến từ năm 2020-2025 trên địa bàn có khoảng trên 1.100 doanh nghiệp được hỗ trợ.

Khoảng 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia Hội nghị sơ kết Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Đề án, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ về cải cách thủ tục hành chính; tiếp cận tín dụng; mặt bằng sản xuất; mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại; hỗ trợ về thông tin, tư vấn pháp lý; phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…

Đại biểu tham gia hội nghị thảo luận một số vấn đề liên quan đến Đề án.

Theo đó, đến nay có 49 hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp và 12 doanh nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách địa phương, còn lại hầu hết doanh nghiệp được hỗ trợ về tư vấn, pháp lý, đào tạo với khoảng 806 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 73,27% so với mục tiêu đề ra. Ngoài ra, tổ chức 1 lớp quản trị doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với 40 doanh nghiệp tham gia; 1 khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án còn gặp nhiều khó khăn như: hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, một số doanh nghiệp chưa được tiếp cận cụ thể chính sách, chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoặc chưa có nhu cầu về các nội dung, mức hỗ trợ, dẫn đến hiệu quả của Đề án chưa cao; công tác tuyên truyền Đề án chưa thường xuyên; một số nội dung chính sách chưa hấp dẫn đối với doanh nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc đồng hành cùng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, cần nhìn nhận những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong việc thực hiện Đề án như: Tính chủ động, tuyên truyền của các ngành chức năng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; nguồn lực và ngân sách chưa kịp thời. Việc báo cáo hàng năm của các sở, ngành, địa phương còn hạn chế, không đầy đủ dẫn đến chưa tiếp cận được những khó khăn của doanh nghiệp.

Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành để bổ sung, hoàn thiện báo cáo; Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chịu trách nhiệm tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện đề án, chính sách hỗ trợ ngân sách cho doanh nghiệp; ngành chức năng địa phương quan tâm, hỗ trợ, vận động các hộ kinh doanh cá thể tham gia. Ngoài ra, đề nghị doanh nghiệp chủ động tiếp cận, cập nhật những cơ chế, chính sách mới để tham gia đề án. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh đạt 3.500 doanh nghiệp có kê khai thuế, có tạo ra giá trị.

Nguồn: baohaugiang.com.vn -Tin, ảnh: Y.LINH

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp